​​​​​​ 
עובדות ה
 • העירייה בוחנת אספקת גז טבעי ל-1000

 • נבחנים מגוון פתרונות תחבורה מתקדמים ושיתופיים ב-1000

 • העירייה בוחנת הקמת מערכת אוטומטית ומתקדמת לפינוי אשפה

 • ראשון לציון בתנופה. היא מזיזה את מפת התעסוקה והמסחר והופכת למרכז העסקים החדש של ישראל.

  לכתבה המלאה
  <iframe width="760" height="515" src="https://www.youtube.com/embed/rths9KG0uCU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
 • תחשבו מרכז, תחשבו התחדשות, תחשבו ראשון איילון

  לכתבה המלאה
  <iframe width="760" height="515" src="https://www.youtube.com/embed/o0Swj1sVtyk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
 • תחשבו Business, תחשבו עתיד, תחשבו מתחם ה-1,000

  לכתבה המלאה
  <iframe width="760" height="515" src="https://www.youtube.com/embed/goiOniAoai0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>