​​​​​​ 
עובדות ה
  • העירייה בוחנת אספקת גז טבעי ל-1000

  • נבחנים מגוון פתרונות תחבורה מתקדמים ושיתופיים ב-1000

  • העירייה בוחנת הקמת מערכת אוטומטית ומתקדמת לפינוי אשפה